Väggar

Betongelement har stora fördelar – Snabbt, starkt och torrt, tre viktiga faktorer för ekonomiskt byggande. Vi har ett genuint kunnande där vi blandar gammaldags hantverk och modern produktionsteknologi, allt för att slutresultatet skall bli det bästa. Innerväggar av homogen betong kan utnyttjas både som bärande och stabiliserande. Kraven på vilken last väggen ska bära och vilka ljudisolerande egenskaper den ska ha avgör dess tjocklek.

Timrå Betong delar in sina väggar i:

· Sandwichelement – isolerade ytterväggar

· Sockelelement – isolerade ytterväggar (vanligtvis något lägre än vanligta väggar)

· Innerväggar – oisolerade (homogena) element

En av de största vägarna som Timråbetong gjort 33,14m2 till en ställverksbyggnad i Duvedsbyn

Väggtyper

Sandwichvägg och väggsockel.
Består av två betongskikt med mellanliggande isolering. Det yttre skiktet ger ett starkt skydd samtidigt som stora variationer i färg och struktur är möjliga. Det inre skiktet dimensioneras för att bära upp byggnaden. Isoleringen består av cellplast av valfri kvalitet och tjocklek för att uppnå önskade energikrav. Väggar kan levereras med ingjutna eldosor och elrör samt ursparingar för dörrar och fönster.

Homogena väggar
Massiv vägg kan utföras i olika tjocklekar, höjder och längder. Väggen kan levereras med ingjutna eldosor och elrör samt urtag för dörrar och fönster.

Bjälklagsplattor
Timråbetong gör bjälklagsplattor i olika storlekar , efter kundens önskemål